SPO Utrecht

De Dr. Bosschool is onderdeel van Stichting Primair Onderwijs Utrecht. SPO Utrecht is het schoolbestuur van 35 scholen in de stad Utrecht. Deze scholen delen de overtuiging dat ieder kind goed onderwijs verdient. Zij staan voor eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt om te leren. Kinderen leren op onze scholen van jongs af aan samen te spelen en te werken, in een fijn pedagogisch klimaat.

College van Bestuur: Thea Meijer (voorzitter) en Eric van Dorp

Secretaris van het bestuur en de Raad van Toezicht: Ellen Groten

Postadres: Postbus 9315, 3506 GH Utrecht

Bezoekadres: Orteliuslaan 871 te Utrecht

Tel: 030-2652640

www.spoutrecht.nl