BSO De Boshut

Home
BSO De Boshut

BSO de Boshut

Een goede balans in de dag van schoolgaande kinderen!

BSO De Boshut organiseert buitenschoolse opvang in samenwerking met en ín de Dr. Bosschool.

BSO De Boshut ontwikkelt het meest succesvolle samenwerkingsconcept tussen school en opvang, met een gedeelde visie en opvoedmethode en optimale aansluiting bij de schooldag. We maken gebruik van lokalen en speelruimtes van de school. Daarnaast gaan we met clubs naar buitenplekken zoals Fort Blauwkapel, Fort aan de Klop en werken we intensief samen met Erik Verlaan Sport (judo) en Capoeira. Ook spelen we met de kinderen in hun eigen buurt.

De behoefte van het kind staat centraal bij BSO De Boshut. Buiten spelen, vrijheid en natuur zijn belangrijke elementen. Vanuit een veilige en zorgzame omgeving kunnen kinderen kiezen wat ze willen doen en zich op hun eigen tempo ontwikkelen. Het team van professionals in vrije tijd organiseert verschillende clubs, passend bij de behoeften van elk kind. Maatwerk dus en iedereen hoort erbij. Er wordt gezorgd voor een goed evenwicht tussen rust en activiteiten. Hier gaan zelfstandigheid en liefdevolle aandacht hand in hand.

Kinderen gaan naar onze BSO omdat ze er zelf graag naar toe willen!

Ouders kunnen 100% op ons vertrouwen; ze weten dat er goed voor hun kinderen wordt gezorgd. Daarnaast spelen we in op behoeftes als zwemles, maaltijden en cultuur- en sportlessen.

Kijk voor meer informatie op de website van BSO De Boshut: www.sterrenbso.nl