Visie op onderwijs

Home
Dr. Bosschool
Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

De missie van onze school is:

De Dr. Bosschool
school met een hart,
vernieuwend, eigenzinnig en creatief,
samen leven en leren.

Het onderwijs op de Dr. Bosschool staat in het teken van ontwikkeling op cognitief gebied (rekenen, taal, etc.), maar net zo belangrijk is het begeleiden van de ontwikkeling van uw kind tot zelfstandig en actief ‘burger’. Dat betekent dat zorg en aandacht wordt gegeven aan de sfeer in de groep, het gedrag van leerlingen en hun ontwikkeling als persoon.

Uitgangspunt is dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school en elkaar en de leerkrachten behandelen met respect. Als kinderen zich veilig voelen in de groep, gaan ze met plezier naar school. En dan lukt het leren ook beter.

Op de Dr. Bosschool gelden de volgende 5 basisregels:

 • We houden rekening met elkaar
 • We helpen elkaar
 • We luisteren naar elkaar
 • We leren met en van elkaar
 • We gaan voorzichtig om met materiaal

 

Samen aan de Nolenslaan

Naast de Dr. Bosschool maken ook de Klim-Op (Spelenderwijs) en BSO de Boshut (SterrenBSO) gebruik van het pand.

 

In het hele pand staat het kind centraal!

Ons gemeenschappelijk doel is om met elkaar een wezenlijke bijdrage te leveren in de algehele ontwikkeling van kinderen. Dit kan zijn op sociaal-emotioneel gebied, maar ook in de cognitieve en creatieve ontwikkeling van een kind. Omdat een kind onderdeel is van zijn omgeving willen wij de omgeving ook een onderdeel laten zijn van de kindontwikkeling. Want:

 • Kinderen wonen in de wijk.
 • Kinderen gaan naar het peutercentrum.
 • Kinderen gaan naar de Dr. Bosschool.
 • Kinderen gaan naar BSO de Boshut.
 • Kinderen spelen in de wijk.

 

Onze gemeenschappelijke doelstellingen

We bieden onze kinderen:

 • Kwalitatief goed onderwijs en goede opvang.
 • Een goede pedagogische omgeving met duidelijke regels.
 • Een doorgaande lijn vanaf 2 jaar t/m 13 jaar.
 • Talentontwikkeling voor ieder kind.
 • Afstemming met iedereen rond het kind: leerkrachten, ouders, peutercentrum, BSO.
 • Een goede balans tussen educatie en activiteiten.
 • Een inspirerend gebouw waar kinderen kunnen groeien en zich ontwikkelen.
 • Onderscheidend en aanvullend aanbod in de wijk.

 

DR. BOSSCHOOL

Nolenslaan 33
3515 VB Utrecht
Telefoon: 030-2719056
———————————
Directeur: Myra Klein Jäger
E-mail: directie@drbos.nl
———————————
Lestijden

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Groep 1 tot en met 8:
– Les van 8.20 uur – 14.10 uur (alle kinderen blijven over)

Woensdag
Groep 1 tot en met 8:
– Les van 8.20 uur – 12.40 uur (geen overblijf)

Op vrijdag hebben de leerlingen van groep 1 les tot 12.00 uur.

———————————