Medezeggenschapsraad

Home
Ouders
Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad van een school wordt in het kort de MR genoemd. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Elke school heeft er een, dat is bij wet geregeld. Via de MR hebben ouders en medewerkers van de school invloed op het beleid van de school. De MR adviseert de directeur en denkt mee over het onderwijs en de organisatie van de school.

Je komt in de MR door gekozen te worden, net als in de politiek. Als je in de MR zit dan ben je twee jaar lang de vertegenwoordiger van de ouders en medewerkers. Je bespreekt allerlei zaken die belangrijk zijn voor de school. Je kunt denken aan het schoolplan, de begroting en de nieuwbouw. Het zijn veel verschillende onderwerpen en daarom hebben we verdeeld wie waar op let. Meestal letten een leerkracht en ouder samen ergens op, omdat we veel hetzelfde belangrijk vinden maar soms ook anders kijken.

We vergaderen elke maand en zetten alles wat we bespreken op de website van school. De MR heeft een eigen mailadres. Wanneer ouders/medewerkers graag willen dat iets wordt besproken in de MR dan kunnen ze mailen naar: mr@drbos.nl

Onderaan deze pagina zijn verschillende documenten te vinden, zoals de begroting, het verslag van de jaarvergadering en de notulen van de laatste vergadering.

Werking medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met beleidszaken op bestuurs- en schoolniveau, maar ook met organisatorische zaken. De MR behandelt in principe geen individuele gevallen.

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 9 keer per jaar. Bij de vergaderingen is meestal een van de directieleden op uitnodiging aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar. Als u als ouder of als leerkracht een vergadering wilt bijwonen kunt u het beste contact opnemen met één van de leden van de MR. U wordt dan op de hoogte gehouden van de exacte plaats en tijd van de volgende vergadering omdat deze op het laatste moment nog wel eens wijzigen.

Ook als ouders een bepaald onderwerp in de vergadering willen inbrengen, kunnen zij de leden van de MR aanspreken. Schriftelijke mededelingen of vragen kunnen ouders ook aan één van hen mailen of in het postvakje van de medezeggenschapsraad doen.

Eén van de leden van de MR is namens de Dr. Bosschool lid van de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) voor alle Utrechtse openbare basisscholen. De GMR vormt een belangrijke schakel tussen ouders, schoolteam en bevoegd gezag (SPO Utrecht).

Jaarvergadering

De schoolcommissie organiseert jaarlijks in de herfst een algemene ouderavond waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd. Dit jaar is de jaarvergadering op dinsdag 24 oktober.

Leden van de MR schooljaar 2016-2017

Ouders:  Susanne Sluijter (voorzitter), Hans-Lars Boetes, Ricardo van den Ham en Daan Thijssen

Team:  Jung Heins (gr. 5b), Eveline van Beek (gr. 7b), Victor Buiten (gr. 7a) en Robin Heijman (gr. 1/2b en d)

Documenten

Jaarverslag MR 2015-2016

 

Besluiten-Actielijst MR juni 2017

Besluiten-Actielijst MR mei 2017

Besluiten-Actielijst MR april 2017

Besluiten-Actielijst MR maart 2017

Besluiten-Actielijst MR februari 2017

Besluiten-Actielijst MR januari 2017

Besluiten-Actielijst MR december 2016

Besluiten-Actielijst MR november 2016

Besluiten-Actielijst MR september 2016

 

Jaarrekening 2016/2017 en Begroting 2017/2018 Ouderfonds

Jaarrekening 2015/2016 en Begroting 2016/2017 Ouderfonds

Jaarrekening 2014/2015 en Begroting 2015/2016 Ouderfonds

DR. BOSSCHOOL

Nolenslaan 33
3515 VB Utrecht
Telefoon: 030-2719056
———————————
Directeur: Myra Klein Jäger
E-mail: directie@drbos.nl
———————————
Lestijden

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Groep 1 tot en met 8:
– Les van 8.20 uur – 14.10 uur (alle kinderen blijven over)

Woensdag
Groep 1 tot en met 8:
– Les van 8.20 uur – 12.40 uur (geen overblijf)

Op vrijdag hebben de leerlingen van groep 1 les tot 12.00 uur.

———————————