Nieuwe ouders

Home
Ouders
Nieuwe ouders

Aanmelding

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

De Dr. Bosschool is een openbare school en staat in principe open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en mogelijkheden.  De route van aanmelding, toelating en plaatsing op de Dr. Bosschool tot de overgang naar het voortgezet onderwijs is aan verandering onderhevig.

Vanaf augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs in. De SPO, de scholenorganisatie waartoe de Dr. Bosschool ook behoort, heeft in dit kader een Toelatings- en Plaatsingsbeleid geformuleerd dat wij als school volgen. Een samenvatting van dit beleid, specifiek voor onze school, treft u aan onder Aannamebeleid Dr. Bosschool.

Download de kaart van ons bedieningsgebied.

Download het Vooraanmeldingsformulier Dr. Bosschool 2016.

Ook organiseren we ongeveer om de maand een ouderrondleiding voor geïnteresseerde ouders om kennis te maken met de school. De komende rondleidingen zijn op:

  • dinsdag 7 november van 09.00 – 10.30.
  • dinsdag 16 januari van 09.00 – 10.30.
  • dinsdag 20 maart van 09.00 – 10.30.
  • dinsdag 5 juni van 09.00 – 10.30.

 

DR. BOSSCHOOL

Nolenslaan 33
3515 VB Utrecht
Telefoon: 030-2719056
———————————
Directeur: Myra Klein Jäger
E-mail: directie@drbos.nl
———————————
Lestijden

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Groep 1 tot en met 8:
– Les van 8.20 uur – 14.10 uur (alle kinderen blijven over)

Woensdag
Groep 1 tot en met 8:
– Les van 8.20 uur – 12.40 uur (geen overblijf)

Op vrijdag hebben de leerlingen van groep 1 les tot 12.00 uur.

———————————