Peutercentrum Klimop

Home
Peutercentrum Klimop

Peutercentrum Klimop

Ook Klimop heeft een fijn plekje gevonden in het gerenoveerde gebouw aan de Nolenslaan, samen met de Dr. Bosschool en BSO De Boshut. Klimop is een plaats waar zowel voorschoolkinderen als peuterspeelzaalkinderen terecht kunnen.

De voorschool-peuters komen 4 dagdelen en de peuterspeelzaal-kinderen komen 2 dagdelen. Op dit moment hebben we 2 groepen, groep rood en groep blauw.

Ook dit jaar werken we met het taalprogramma Peuterplein.  Dit programma biedt heel veel taal, maar ook de andere ontwikkelingsgebieden komen aan de orde. In het programma is veel differentiatie aangebracht, zodat het voor alle peuters geschikt is. De kleuters van de Dr. Bosschool maken gebruik van Kleuterplein zodat er een goede doorgaande lijn is.

Loop gerust eens binnen en meer informatie vindt u op de website van Spelenderwijs Utrecht