Peutercentrum Klim-Op

Ook met het Peutercentrum de Klim-Op is de samenwerking intensief, al jarenlang zitten we samen in de school. Ook hier geldt dat met de nieuwbouw de samenwerking hechter is geworden.

De Klim-Op is onderdeel van de organisatie Spelenderwijs Utrecht. Spelenderwijs Utrecht heeft peuterspeelzalen met VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Het aantal leerlingen met een VVE indicatie is afgenomen, er vindt steeds meer reguliere peuteropvang plaats.

De Dr. Bosschool en de Klim-Op werken nauw samen bij de plaatsing van kinderen. Daarbij gelden de volgende spelregels. Kinderen die aangemeld worden bij de Klim-Op en die:

  • al een broertje of zusje op de Dr. Bossschool hebben, worden als eerste geplaatst. De ouders ontvangen een vooraanmeldformulier voor de Dr. Bosschool, waarbij het streven is om uw kind ook hier te plaatsen. Indien tijdig aangemeld.
  • wonen in het directe verzorgingsgebied van de Dr. Bosschool, en waarvan de ouders willen dat zijn/haar kind doorstroomt naar de Dr. Bosschool worden daarna geplaatst. De ouders ontvangen een vooraanmeldformulier voor de Dr. Bosschool, waarbij het streven is om uw kind ook hier te plaatsen. Let wel: Dit is gezien het plaatsingsbeleid (zie hoofdstuk 4.1) van de Dr. Bosschool geen garantie.
  • wonen buiten het directe verzorgingsgebied van de Dr. Bosschool, en waarvan de ouders willen dat zijn/haar kind doorstroom naar de Dr. Bosschool, hebben een kleinere kans op plaatsing bij de Dr. Bosschool. Samen met Inschrijving & Plaatsing wordt gekeken naar een andere peuterspeelzaal bij een andere basisschool, waar de kans op plaatsing groter is. Mocht u uw kind toch geplaatst willen hebben op de Klim-Op, dan kan dat natuurlijk. Doorstroming naar de Dr. Bosschool is dan alleen wellicht niet mogelijk.
  • in de wijk komen wonen door verhuizing, worden geplaatst na overleg. Inschrijving & Plaatsing informeert bij u of er ook oudere broertjes of zusjes zijn en naar welke school voor hen de voorkeur uitgaat. Is dit de Dr. Bosschool, dan zal de Klim-Op overleggen met school of zij hier geplaatst kunnen worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt er gekeken of een andere peuterspeelzaal bij een andere basisschool, waar de kans op plaatsing groter is, wellicht beter is.

 

Inschrijving & Plaatsing: 030-8201460 of www.spelenderwijsutrecht.nl

Tel: 06-13135872
E-mail: klimop@spelenderwijsutrecht.nl