Schoolorganisatie

Op de Dr. Bosschool zijn groep 1 en 2 gecombineerd, zodat er kinderen van vier, vijf en soms zes jaar bij elkaar in een groep zitten en ze met en van elkaar kunnen leren. Deze kinderen houden in principe gedurende twee jaar dezelfde leerkracht. Vanaf groep 3 zijn de kinderen ingedeeld naar leeftijd in zogenaamde homogene groepen. De overweging die hieraan ten grondslag ligt is gebaseerd op onze pedagogische visie, waarbij samen leven en leren voorop staat. Natuurlijk is contact met andere groepen en leeftijden van belang, dit borgen wij door groepsoverstijgende activiteiten aan te bieden.

Elke groep heeft een of twee vaste leerkrachten en een vast lokaal. Soms hebben kinderen met meer leerkrachten te maken. Dit kan komen door vakonderwijs (handvaardigheid, gym, workshops), extra ondersteuning in of buiten de groep, vervanging, ziekte of verlof.