Belangstelling en Aanmelding

De Dr. Bosschool is een openbare school en staat in principe open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en mogelijkheden.

Belangstelling 

Elke twee maanden is er voor nieuwe kleuterouders een inloop- en informatieochtend, van 09.00 uur tot 10.30 uur. Ouders die belangstelling hebben voor de school kunnen zonder afspraak komen. Er wordt informatie over het onderwijs en de Dr. Bosschool gegeven. Ook kunnen de ouders een kijkje nemen in de klassen, ze worden door kinderen rondgeleid. 

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: dinsdag 10 november, dinsdag 14 januari,dinsdag 10 maart, dinsdag 12 mei en dinsdag 30 juni.

Deze data zijn onder voorbehoud. Door de Corona maatregelen kunnen sommige bijeenkomsten helaas fysiek niet doorgaan,  Neemt u in dat geval per mail contact met ons op, dan maken wij graag met u een telefonische afspraak: jolanda.degroot@spoutrecht.nl 

 

Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, kunt u uw interesse kenbaar maken door het invullen en terugsturen van het belangstellingsformulier naar info.bosschool@spoutrecht.nl. Een belangstelliingsregistratie wordt niet automatisch omgezet in een aan melding, dat moet u apart doen (zie aanmelding).
 

Aanmelding
We verzoeken ouders om hun kind vanaf de derde verjaardag aan te melden. Eerder is wettelijk niet mogelijk. Zodra uw kind 3 jaar is, sturen wij u het aanmeldingsformulier toe. Pas als we dit aanmeldingsformulier ingevuld retour hebben gekregen, staat uw kind bij ons aangemeld. 

Aanmelden van een kind van een andere school gaat in overleg met de directie en intern begeleider van de andere school. 

Plaatsingsbeleid

De Dr. Bosschool is in de eerste plaats een buurtschool, de meeste kinderen komen uit het directe bedieningsgebied van de school. Maar ook kinderen uit omliggende wijken zijn van harte welkom op onze school. De afgelopen jaren hadden we geen wachtlijst en konden alle aangemelde kinderen ook daadwerkelijk een plekje op onze school bieden. Mochten er in de toekomst toch meer aanmeldingen dan plaatsing komen, dan gaat we werken met een voorangslijst.

Meer informatie over ons aannamebeleid kunt u hier lezen: 

Inschrijving buitenschoolse opvang

Na schooltijd is er op school BLOS Kinderopvang met veel aandacht voor creativiteit, beweging en ontspanning. De BSO zorgt voor een breed en gevarieerd activiteitenaanbod door professionals, zeker ook buiten de school. Voor meer informatie en direct inschrijven kunt u terecht op de website www.blos.nl