Belangstelling en Aanmelding

De Dr. Bosschool is een openbare school en staat in principe open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en mogelijkheden.

Belangstelling 

Elke twee maanden is er voor nieuwe kleuterouders een inloop- en informatieochtend, van 09.00 uur tot 10.30 uur. Ouders die belangstelling hebben voor de school kunnen zonder afspraak komen. Er wordt informatie over het onderwijs en de Dr. Bosschool gegeven. Ook kunnen de ouders een kijkje nemen in de klassen, ze worden door kinderen rondgeleid. 

De data voor schooljaar 2021-2022 zijn: 19 januari 2022, helaas gaat deze ouderrondleiding in verband met de corona maatregelen niet door. Er is een nieuwe datum gepland op 9 februari.

De overige data voor de rondleiding zijn: 16 maart 2022, 18 mei 2022 en 29 juni 2022.

Belangstellingsformulier

Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, kunt u uw interesse kenbaar maken door het invullen en terugsturen van het belangstellingsformulier naar info.bosschool@spoutrecht.nl. Een belangstelliingsregistratie wordt niet automatisch omgezet in een aan melding, dat moet u apart doen (zie aanmelding).
 

Aanmelding

Tot 1 oktober 2021,  (aanmelden van kinderen geboren tot en met 31 september 2018)

Wij verzoeken ouders om hun kind vanaf de derde verjaardag aan te melden. Eerder is wettelijk niet mogelijk. Zodra uw kind 3 jaar is, sturen wij u het aanmeldingsformulier toe. Pas als we dit aanmeldingsformulier ingevuld retour hebben gekregen, staat uw kind bij ons aangemeld.

Vanaf 1 oktober 2021,  aanmelden van kinderen geboren na 1 oktober 2018.

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale manier. Voor meer informatie kunt u terecht op: naardebasisschool.utrecht.nl. Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Aanmelden In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.

We verwachten dat er voldoende plaats is op onze school om alle kinderen een plek aan te bieden. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn.

Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, gaan we daarover met u in gesprek. Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating. Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u per e-mail geïnformeerd over de toelaatbaarheid van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

Aanmelden van een kind van een andere school gaat in overleg met de directie en intern begeleider van de andere school. Als er plek is in de betreffende groep, wordt onderzocht of aan de

onderwijsbehoeften van de leerling voldaan kan worden. Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen of een leerling al dan niet kan worden toegelaten.

Een uitgebreidere versie van ons aannamebeleid is te vinden op Mijn scholen op de kaart en op de website van onze school www.drbos.nl.

 

Inschrijving buitenschoolse opvang

Na schooltijd is er op school BLOS Kinderopvang met veel aandacht voor creativiteit, beweging en ontspanning. De BSO zorgt voor een breed en gevarieerd activiteitenaanbod door professionals, zeker ook buiten de school. Voor meer informatie en direct inschrijven kunt u terecht op de website www.blos.nl