Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel hebben inspraak in of kunnen adviseren bij verschillende beleidsonderwerpen van de school, dit gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR).

De MR houdt zich bezig met beleidszaken op bestuurs- en schoolniveau, maar ook met organisatorische zaken. Voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad is dit - net als voor de personeelsgeleding - wettelijk geregeld. Ze behandelt in principe geen individuele gevallen.

De MR vergadert elke maand. De MR heeft een eigen mailadres. Wanneer ouders/medewerkers graag willen dat iets wordt besproken in de MR dan kunnen ze mailen naar: mr.bosschool@spoutrecht.nl . Eén van de MR-leden persoonlijk benaderen kan natuurlijk ook altijd, of gebruik maken van het inloopspreekuur van de MR dat iedere 1e woensdag van de maand van 8.30 tot 8.45 uur op school plaatsvindt.

Leden van de MR schooljaar 2018-2019

Ouders: Daan Thijssen (voorzitter), Hans-Lars Boetes, Ricardo van den Ham en Diana Westra

Personeel: Sandra Alkema, Victor Buiten, Robin Heijman en Jung Heins.

Documenten