Klachten

Leerkrachten op onze school voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor de kinderen uit hun eigen groep, maar voor alle kinderen op de Dr. Bosschool. In principe kunnen kinderen en ouders met vragen en klachten bij alle leerkrachten terecht. Op hun beurt zullen leerkrachten ook (ouders van) kinderen uit andere dan hun eigen groep aanspreken, als daar aanleiding voor is. Doorgaans gaan kinderen en ouders met vragen, klachten of problemen naar de persoon die het best op de hoogte is van het specifieke onderwerp. Meestal is dat de groepsleerkracht van het kind. Deze kan, als dat nodig is verwijzen naar anderen.

Helaas lukt het niet altijd om op de gewenste wijze een probleem op te lossen. In alle gevallen geldt: blijf niet met vragen of klachten rondlopen, maar kom ermee naar school. Voor verreweg de meeste problemen kan (samen) een oplossing gevonden worden. Leerkrachten en directie staan ouders graag te woord, ook als het gespreksonderwerp over problemen gaat of kritisch is. Het bestuur van onze school heeft zich aangesloten bij de landelijke regeling klachtenbehandeling. Een beschrijving van de klachtenregeling ligt ter inzage op school.