Ondersteuning in de school

De Dr. Bosschool biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie. De Dr. Bosschool hanteert een zorgvuldige aanpak om ervoor te zorgen dat kinderen die extra zorg nodig hebben dat ook krijgen. Deze staan omschreven in de ondersteuningsniveaus.

In de eerste plaats signaleert de leerkracht, in overleg met de Intern Begeleider (IB-er) en/of specialist, dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Maar ook kan er signalering plaatsvinden vanuit de ouders of het kind zelf. In het kader van afstemming betrekken wij ouders bij de zorg, de plannen die gemaakt worden en indien nodig de keuze m.b.t. externe hulpverlening. Samenwerking met ouders ervaren wij als een meerwaarde.

Voor de ondersteuningsniveau ‘s kunt u meer informatie vinden in onze schoolgids.