Voor het eerst naar de basisschool

In Nederland mag een kind naar de basisschool als het 4 jaar oud is. Het aanmelden op Dr. Bosschool verloopt centraal en u vindt meer informatie op de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor onze school in het kwartaal dat het 3 jaar wordt. Dit doet u via de website: naardebasisschool.utrecht.nl.

De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld over alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit. Wij verwachten dat er voldoende plaats is op de Dr. Bosschool om alle 4-jarige kinderen een plek aan te bieden. In het geval dat er toch meer kinderen worden aangemeld, dan worden eerst de kinderen die voorrang hebben geplaatst. De regels voor voorrang vindt u op bovenstaande website.

Let op! De voorrangsregel voor broertjes en zusjes is alleen geldig bij aanmelding in het kwartaal dat uw kind 3 jaar oud wordt! 

Toelaten en inschrijven

Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? 

Het stedelijke aanmeldloket plaatst uw kind automatisch op de school van uw voorkeur (dan wel van de 2e, 3e, 4e keuze). Het is belangrijk dat u aan ons bevestigd dat u gebruik wilt maken van de plek op de Dr. Bosschool. Dit kunt u doen door het invullen van het inschrijfformulier.  

Na ontvangst van het inschrijfformulier kan het zijn dat we verder onderzoek doen, bijvoorbeeld omdat wij twijfelen of wij een passende school zijn.  Onderzoek wordt gedaan door informatie op te vragen bij de voorschool of het kinderdagverblijf van uw kind. De schoolleider besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht.

Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften, onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Is dat niet mogelijk, dan zoeken samen met u een geschikte plek op een andere school.

Plaatsing

Uw kind kan op school starten als het 4 jaar is geworden. Ongeveer vier weken voor de start op onze school neemt de groepsleerkracht contact met u op. U krijgt dan de benodigde informatie en er worden afspraken gemaakt over het wennen.

Wij adviseren de ouders van kinderen, die vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, pas na de zomervakantie in te stromen. 

Toelating zij-instroom

Door omstandigheden (bijvoorbeeld verhuizing) kan het zijn dat u tussentijds een plek nodig heeft voor uw kind(eren). U kunt ons dan benaderen voor een oriënterend gesprek. We spreken dan vooral over de onderwijsbehoeften van het kind en kijken of dat past bij onze school (groep). Na ons kennismakingsgesprek winnen wij met uw toestemming informatie in bij de huidige school. Op basis hiervan bepalen wij samen of er een goede match is en wordt er een voorbeslissing genomen.

Voordat leerlingen geplaatst worden in één van onze groepen, nemen we contact op met de school van herkomst om informatie in te winnen over het functioneren van de leerling op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Deze informatie wordt door de Intern Begeleider (IB-er) opgevraagd. 

U bent van harte welkom op onze informatieochtend. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jung Heins: jung.heins@spoutrecht.nl