Medezeggenschapsraad

Ouders en teamleden hebben inspraak of kunnen adviseren bij het personeels- en onderwijsbeleid van de school. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Voor de oudergeleding van de MR is dit - net als voor de personeelsgeleding - wettelijk geregeld. 

De MR komt 8 keer per jaar samen en elke maand is er een inloopochtend waarop ouders vragen kunnen stellen, of punten kunnen aandragen die de MR met de schoolleiding kan opnemen.

Leden van de MR begin schooljaar 2023-2024

· Ouders: Judith de Bie (voorzitter), Michiel Houben, Janneke Tuinte, Vincent Quist.  

· Team: Suzanne Heuvelmans, Janneke KleinKromhof, Bianca Timmer, vacature

Contact met de MR? mr.bosschool@spoutrecht.nl.