Praktisch informatie

Infographic

In de schoolgids kunt u alle praktische informatie vinden zoals aanmelding, ondersteuning in de school, klachtenregeling, gebruik foto's en video, schooltijden en vakanties/vrije dagen.  

In een handige infografics hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet. 

 

Privacy/omgang persoonsgegevens

Onze school verwerkt persoonsgegevens van u en uw kinderen. SPO Utrecht is als schoolbestuur wettelijk verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. SPO Utrecht vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en handelt volgens de huidige privacywetgeving. In onze privacyverklaring is aangegeven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.