Missie

Visie

Het onderwijs op de Dr. Bosschool staat in het teken van ontwikkeling op cognitief gebied (rekenen, taal, etc.), maar net zo belangrijk is het begeleiden van de ontwikkeling van uw kind tot zelfstandig en actief ‘burger’. Dat betekent dat zorg en aandacht wordt gegeven aan de sfeer in de groep, het gedrag van leerlingen en hun ontwikkeling als persoon.

Uitgangspunt is dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school en elkaar en de leerkrachten behandelen met respect. Als kinderen zich veilig voelen in de groep, gaan ze met plezier naar school. En dan lukt het leren ook beter.

Op de Dr. Bosschool gelden de volgende 5 basisregels:

  • We houden rekening met elkaar
  • We helpen elkaar
  • We luisteren naar elkaar
  • We leren met en van elkaar
  • We gaan voorzichtig om met materiaal
In de schoolgids kunt u lezen wat onze missie betekent voor ons pedagogisch en didactisch handelen.