Missie en Visie

Missie

Vanuit onze kernwaarden willen we dat kinderen de Dr. Bosschool verlaten met een grote hoeveelheid kennis, met zelfvertrouwen, en met een nieuwsgierige houding. We willen dat kinderen creatief, zelfstandig en sociaal naar de middelbare school gaan. Dit vraagt van ons onderwijs dat we aandacht besteden aan de (creatieve) ontwikkeling van leerlingen door hen uit te dagen om nieuwsgierig te zijn en vanuit een onderzoekende houding te kijken naar hun omgeving en de wereld. We willen kinderen leren om kansen te zien en te benutten, om grenzen te verleggen, iets nieuws te creëren en iets (duurzaams) voort te brengen. We willen dat kinderen vaardig worden in taal en rekenen maar willen daarnaast de kinderen de mogelijkheid geven om zich veelzijdig te ontwikkelen. Dat betekent dat ook alle andere domeinen een plek krijgen binnen ons onderwijs. Kortom: dat we kinderen voorbereiden op de wereld na, en buiten, de basisschool.

In de schoolgids kunt u lezen wat onze missie betekent voor ons pedagogisch en didactisch handelen. 
 
Visie op ons onderwijs

Onze school is voor iedereen een fijne en veilige plek, waar we naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaar. Kinderen zijn vaardig in taal en rekenen maar hebben daarnaast de mogelijkheid om zich veelzijdig te ontwikkelen. Alle groepen op de Dr. Bosschool werken thematisch rondom de vakken voor wereldoriëntatie en kunsteducatie. De onderzoekende houding krijgt steeds meer een plek bij het team en de kinderen. We maken gebruik van elkaars talenten en leren nog elke dag. De komende jaren ontwikkelen we ons hierin verder en zal het onderwijs steeds concreter vormgegeven worden.

Pedagogisch klimaat en veiligheid

Om de school een fijne en veilige plek te laten zijn voor alle kinderen en leerkrachten, werken we vanaf 2018-2019 met de ‘De Vreedzame school’. De Vreedzame School is een methode voor sociale competenties en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas, de school en het gebouw als een leefgemeenschap, waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Er worden niet alleen de Vreedzame school lessen gegeven, maar we zijn met alle partners in school een vreedzame gemeenschap, waarbij de volgende 5 basisregels, onze grondwet, gelden:

  • We zorgen samen voor het materiaal zodat het gebouw en de spullen in orde blijven.
  • We gebruiken vriendelijke taal en helpen elkaar zodat iedereen zich veilig voelt en prettig kan leren.
  • We respecteren dat iedereen anders is, zodat iedereen zich gewaardeerd voelt.
  • We lossen conflicten op, zodat je altijd weer met elkaar verder kunt.
  • We luisteren naar elkaar en doen daarmee ons best de ander te begrijpen.

We zetten daarnaast Taakspel in, een methode gericht op het positief stimuleren en verbeteren van het taakgericht gedrag van kinderen.