Samen aan de Nolenslaan

Op 7 januari 2015 heeft de Dr. Bosschool het nieuwe pand aan de Nolenslaan betrokken. Naast de Dr. Bosschool maken ook peutercentrum Klim-Op (Spelenderwijs) en  BSO Nolenslaan (Voorheen SterrenBSO nu BLOS Kinderopvang) gebruik van het pand.

In aanloop naar het betrekken van het pand is er een visieplan geschreven door de drie organisaties zoals boven omschreven. 

Gemeenschappelijke visie

Het doel is om met elkaar een wezenlijke bijdrage te leveren aan de algehele ontwikkeling van kinderen. Dit kan zijn op sociaal-emotioneel gebied, maar ook in de cognitieve en creatieve ontwikkeling van een kind. Omdat een kind onderdeel is van zijn omgeving willen wij de omgeving ook een onderdeel laten zijn van de kindontwikkeling.

Een ding staat in de gemeenschappelijk visie vast: het kind staat centraal.

Want:

 • Kinderen wonen in de wijk.
 • Kinderen gaan naar het peutercentrum.
 • Kinderen gaan naar de Dr. Bosschool.
 • Kinderen gaan naar BSO Nolenslaan
 • Kinderen spelen in de wijk.

Gemeenschappelijke doelstellingen

Wat bieden we onze kinderen:

 • kwalitatief goed onderwijs en opvang.
 • maximale groei in hun ontwikkeling.
 • een goede pedagogische omgeving met duidelijke regels.
 • een doorgaande ontwikkellijn vanaf 2 jaar oud (voorschoolse, vroegtijdige signalering) t/m 13 jaar oud.
 • opvang en onderwijs, voor school (mits voldoende vraag), tijdens school en na school.
 • talentontwikkeling.
 • afstemming met iedereen rond het kind: leerkrachten, ouders, peutercentrum, BSO.
 • een goede balans tussen educatie en activiteiten.
 • een inspirerend gebouw waar ze de ruimte en mogelijkheden hebben om te groeien en te ontdekken.
 • onderscheidend en aanvullend aanbod in de wijk.

Doorgaande ontwikkellijn

Eén van de doelstellingen van de Dr. Bosschool is een doorgaande lijn te creëren voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar (van peutercentrum tot en met groep 8). Omdat leren niet alleen op school gebeurt, maar ook in de vrije tijd, bij de buitenschoolse opvang en in de wijk, spreken wij in plaats van een doorlopende leerlijn liever over een doorgaande ontwikkellijn.

Een doorgaande ontwikkellijn kan zowel verticaal als horizontaal van aard zijn. Onder een verticale ontwikkellijn wordt verstaan continuïteit in de programmering van het onderwijs, de buitenschoolse opvang en activiteiten in de wijk.

Onder een horizontale ontwikkellijn wordt verstaan de samenhang en samenwerking tussen de verschillende ontwikkelgebieden. Talentontwikkeling vindt niet alleen in de klas plaats, maar ook in de vrije tijd en opvangsituatie van een kind.