Samen leven, samen leren

Samen in leerjaren

Op de Dr. Bosschool werken we, behalve in de groepen 1-2, indien mogelijk met homogene stamgroepen: kinderen van hetzelfde leerjaar zitten bij elkaar in de groep.

Per leerjaar bereiden we met elkaar het onderwijs voor en wordt er tussen de groepen samengewerkt en gespeeld. Dit is voor kinderen fijn, ze hebben meer speelmaatjes, krijgen meer persoonlijke en meer op hun interesses of onderwijsbehoeften gerichte aandacht. Ook wij als team vinden het werken in leerjaren fijn. We delen met elkaar de kennis en de verantwoordelijkheid, overleggen samen over de kinderen, wisselen onderling lesstof uit, verdelen taken waarbij we kijken naar elkaars talenten, kwaliteiten en interesses.

Samen in de school

Contact met andere groepen en leeftijden vinden we ook belangrijk. Kinderen van verschillende leeftijden werken en spelen samen. Ook ouders en team werken met elkaar samen. Samen zorgen we voor een optimale ontwikkeling van kinderen en maken we er voor onze kinderen een fijne basisschool tijd van.