Ouderactiviteiten

Er is een aantal activiteiten dat samen met de ouders wordt verzorgd. Hieronder volgt een overzicht van deze activiteiten

Activiteitencommissie

De Dr. Bosschool heeft een activiteitencommissie (AC) die bestaat uit ouders en teamleden. Voornaamste doel van de AC is het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. De AC heeft een belangrijke taak in het coördineren van allerlei vrijwilligerswerk dat ouders voor de school kunnen doen bij activiteiten zoals bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, Sinterklaas en schoolreisjes. Ook kan de AC initiatieven nemen of met voorstellen voor te organiseren activiteiten komen.

Keukelen

Onder "keukelen" verstaan we het door de kinderen mede laten klaarmaken van gerechten. Tijdens deze activiteiten komen kinderen ook in aanraking met meten en wegen van producten. Ouders begeleiden deze activiteiten.

Avondvierdaagse

Op de Dr. Bosschool wordt door ouders collectief ingeschreven voor de Avondvierdaagse. Een aantal weken voor de Avondvierdaagse gaat er een brief uit naar de ouders, waarin men wordt uitgenodigd hun kind (plus begeleiding) aan te melden. De organiserende ouders onderhouden het contact met de organisatie van de Avondvierdaagse. Het gezamenlijk lopen met school is afhankelijk van het al dan niet beschikbaar zijn van organiserende ouders.

Contact met de activiteitencommissie? Mail dan:  activiteitencommissie.bosschool@spoutrecht.nl