Ouderbijdrage

Wij vragen ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals de schoolreis, het schoolkamp en speciale activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door de overheid worden betaald.

De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en wordt ieder jaar door de oudervereniging voorgesteld en tijdens de jaarvergadering vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig en wordt gestort in het Schoolfonds dat door de oudervereniging wordt beheerd. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de school extra voorzieningen en activiteiten kan realiseren en kinderen extra activiteiten kan blijven aanbieden.