Vrijwillige ouderbijdrage

 

Het leerplichtige onderwijs wordt volledig vergoed door de overheid. Extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals schoolreisjes, schoolkamp en andere speciale activiteiten, worden niet door de overheid vergoed. Wij vragen daarom ieder jaar een ouderbijdrage om deze extra activiteiten mogelijk te kunnen maken. De ouderbijdrage is vrijwillig.

De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en wordt ieder jaar door de oudervereniging voorgesteld en tijdens de jaarvergadering vastgesteld. 

De ouderbijdrage wordt gestort in het Schoolfonds dat door de oudervereniging wordt beheerd.