Een sterk pedagogisch klimaat

Om de school een fijne en veilige plek te laten zijn voor alle kinderen en leerkrachten, werken we vanaf 2018-2019 met de ‘De Vreedzame school’. De Vreedzame School is een methode voor sociale competenties en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas, de school en het gebouw als een leefgemeenschap, waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Er worden niet alleen de Vreedzame school lessen gegeven, maar we zijn met alle partners in school een vreedzame gemeenschap, waarbij de volgende 5 basisregels, onze grondwet, gelden:

  • We zorgen samen voor het materiaal zodat het gebouw en de spullen in orde blijven.
  • We gebruiken vriendelijke taal en helpen elkaar zodat iedereen zich veilig voelt en prettig kan leren.
  • We respecteren dat iedereen anders is, zodat iedereen zich      gewaardeerd voelt.
  • We lossen conflicten op, zodat je altijd weer met elkaar verder kunt.
  • We luisteren naar elkaar en doen daarmee ons best de ander te begrijpen.

We zetten daarnaast vanaf groep 3 Taakspel in, een methode gericht op het positief stimuleren en verbeteren van het taakgericht gedrag van kinderen.