Verkeersveiligheid

Onze school vindt verkeersonderwijs belangrijk. Daarom besteden wij hier binnen onze school aandacht aan. We gebruiken hiervoor de methode van Veilig Verkeer Nederland. Een belangrijke reden om kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs aan te bieden is dat dit naar onze overtuiging een bijdrage levert aan de stapsgewijze ontwikkeling van onze leerlingen tot veilige, zelfstandige en verantwoordelijke verkeersdeelnemers.

Samen met basisschool de Fakkel hanteren we een schoolstraat waarbij we streven naar een veilig breng- en haal klimaat op de Nolenslaan. Ouders van beide scholen hebben hier een belangrijke rol in.