Verkeersveiligheid

Onze school vindt verkeersonderwijs belangrijk. Daarom besteden wij hier binnen onze school aandacht aan. We gebruiken hiervoor de educatielijn van Veilig Verkeer Nederland. Een belangrijke reden om kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs aan te bieden is dat dit naar onze overtuiging een bijdrage levert aan de stapsgewijze ontwikkeling van onze leerlingen tot veilige, zelfstandige en verantwoordelijke verkeersdeelnemers.

In september 2016 hebben we het Utrechts Verkeersveiligheid Label (UVL) verdiend. Bij dit label hoort het volgen van een theoretisch lesprogramma en een praktisch lesprogramma, zoals bijvoorbeeld ‘Streetwise’ van de ANWB. Het ene jaar vullen leerkrachten en ouders zelf de praktische verkeerslessen in tijdens de verkeersweek. Lessen kunnen dan onder andere gehaald worden uit de op school aanwezige mappen ‘Verkeerskunsten’. Het andere jaar volgt de school lessen van de ANWB. Omdat de school beschikt over het UVL, komt de school om het jaar in aanmerking om kosteloos het programma ‘Streetwise’ van de ANWB in te zetten. Binnen de Brede School is een werkgroep waarin zowel leerkrachten, Brede-School-coördinatoren van de Fakkel en Dr. Bosschool, als ouders van beide scholen zitten. Deze werkgroep streeft onder andere een veilig breng- en haalklimaat op de Nolenslaan na. Er zijn door deze werkgroep ook veranderingen aan de inrichting van de straat aangevraagd bij de gemeente.