Vernieuwend, eigenzinnig en creatief

Op de dr. Bosschool willen wij de kinderen voorbereiden op de middelbare school en de wereld buiten het onderwijs. Wij vinden het van belang dat wij de buitenwereld naar binnen halen en wij met de kinderen geregeld de buitenwereld opzoeken. Om dit te kunnen realiseren werken we in de onderbouw ontwikkelingsgericht en richting de bovenbouw loopt dit over in onderzoekend en ontwerpend leren. We bieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, ICT, mediawijsheid en kunsteducatie geïntegreerd aan in het thema. Om hier vorm aan te geven werken wij met thema’s, ongeveer 5 per jaar. Aan sommige thema's werken we schoolbreed, aan sommige thema's werken we per bouw. Het thema is altijd gekozen aan de hand van de beleveniswereld van de kinderen en de actualiteit.