Schriftelijke informatie

Schoolgids

Ieder jaar wordt de schoolgids geactualiseerd en op onze website gezet. Hierin staat alle belangrijke informatie voor ouders.

Memoborden

Bij elk groep en in de hal van de school hangen memoborden, waarop belangrijke informatie wordt opgehangen. De school, maar ook de ouders, maken gebruik van deze borden om ouders en kinderen te informeren over allerlei zaken die betrekking hebben op de kinderen. De borden mogen niet worden gebruikt voor berichten met commerciële doeleinden.

Social Schools 

Dit schooljaar gaan we over op een online ouderportaal, Social Schools genaamd. Actuele informatie wordt via dit portaal gedeeld met ouders. Het gaat dan om belangrijke data en informatie over de dagelijkse gang van zaken en geplande activiteiten binnen de groep en de school. Daarnaast wordt praktische informatie opgenomen vanuit de diverse werkgroepen die de school kent.

Schoolschrift

Het Schoolschrift bestaat sinds 1998 en is bedoeld als medium van ouders en kinderen voor ouders en kinderen. Het Schoolschrift komt vier maal per jaar uit in een oplage van ongeveer 310. De redactie bestaat uit circa 5 enthousiaste ouders. De redactie zorgt er voor dat het schoolschrift wordt gedrukt en dat adverteerders worden benaderd. Per nummer wordt door de redactie een thema gekozen in relatie tot het onderwijs. Contact: zie e-mail en adressen in het colofon van het Schoolschrift.

Jaaractiviteiten

Alle ouders worden via Social Schools op de hoogte gehouden van alle activiteiten.