Schriftelijke informatie

Schoolgids

Ieder jaar wordt de schoolgids geactualiseerd en op onze website gezet. Hierin staat alle belangrijke informatie voor ouders.

Social Schools 

Actuele informatie wordt via het online Social Schools gedeeld met ouders. Het gaat dan om belangrijke data en informatie over de dagelijkse gang van zaken en geplande activiteiten binnen de groep en de school. Daarnaast wordt praktische informatie opgenomen vanuit de diverse werkgroepen die de school kent.

BosBlad

Het Bosblad, de schoolkrant van de Dr. Bosschool (voorheen Schoolschrift) bestaat sinds 1998 en is bedoeld als medium van ouders en kinderen voor ouders en kinderen. Het Bosblad komt vijf maal per jaar uit. De redactie bestaat uit enthousiaste ouders en kinderen. Per nummer sluit het Bosblad aan bij het schoolbrede thema. Contact: bosbladutrecht@gmail.com.

Jaaractiviteiten

Alle ouders worden via Social Schools op de hoogte gehouden van alle activiteiten.