Team

Samenstelling van het team

De leerkrachten hebben allemaal ook nog taken naast het lesgeven. Zo zijn zij betrokken bij onderwijsontwikkelingen
en denken mee over vernieuwingen. Senior leerkrachten met een coördinerende taak of specialisme
krijgen ambulante tijd om vanuit hun specialisme schoolontwikkeling aan te sturen. Elke groep heeft
een of twee vaste leerkrachten en een vast lokaal. Soms hebben kinderen met meer leerkrachten te
maken. Dit kan komen door vakonderwijs (handvaardigheid, gym, workshops), extra ondersteuning in
of buiten de groep, vervanging, ziekte of verlof.

Zie bijlage voor het team en de groepen 2022-2023.